Ago-Semajno 2008

„Lingvoj — pordo al interkulturo”
27.12.2008-04.01.2009
Liptovský Mikuláš, Slovakio
eo sk pl

Organizantoj

Varsovia Vento Pola Esperanto-Junularo Slovaka Esperanto-Junularo Liptova Esperanto-Klubo

Pasintaj

Patronoj

Dušan Čaplovič - vicĉefministro de la registaro de la Slovaka Respubliko

Dušan Čaplovič

Alparolo de vicministro de registaro de la Slovaka Respubliko por povoscia socio, eŭropaj aferoj, homaj rajtoj kaj minoritatoj Dušan Čaplovič por renkontiĝo de esperantistoj „Ago-Semajno” en Liptovský Mikuláš

Estimataj amikoj,

Temo de lingva edukado, interkultura dialogo estas al mi proksima kaj havas mian plenan subtenon. En nuntempa Eŭropo havas ĉiu nacio antaŭ si du defiojn: Je unu flanko sentas bezonon protekti propran lingvon kaj kulturon kiel siaj unikaĵoj kaj duaflanke scias, ke ĝiaj membroj devas regi fremdajn lingvojn – sufiĉe por povi senprobleme komuniki en vasta internacia medio.

Mi ankaŭ bone scias, ke ĝuste Esperanta movado ludis gravan rolon ĉe superado de malkonfido inter la popoloj de Eŭropo kaj tiel kontribuis al la vastigo de la ideo de eŭropa integriĝo. Tiu ĉi merito estas hodiaŭ ĝenerale alte taksata.

Ján Blcháč - urbestro de la urbo Liptovský Mikuláš

Ján Blcháč

Alparolo de urbestro de Liptovský Mikuláš - Ján Blcháč

Estimataj junaj amikoj – esperantistoj,

Permesu, ke mi nomu vin tiel intime – amikoj – ĉar mi kredas, ke la ideo de amikeco estas fundamento de Esperanto kaj solidareco inter geamikoj dominas ankaŭ en la aranĝo, kiu ricevis nomon Ago-Semajno. Nocioj amikeco kaj solidareco estas proksimaj ankaŭ al loĝantoj de la urbo Liptovský Mikuláš, kiun vi elektis por organizi ĉi-jaran renkontiĝon. Nia urbo, kies dinamika vivo pulsas en senco de slogano „Urbo por ĉiuj”, estas urbo amika kaj solidara, bona loko por loĝado kaj por propraj civitanoj kaj por multaj turistoj.

Mi sincere ĝojas, ke ĉirkaŭ la jarŝanĝo 2008/2009 ankaŭ vi, junaj esperantistoj el multaj foraj mondopartoj, fariĝos niaj karaj gastoj. Anoj de Slovakia Esperanta Junularo meritas dankon de niaj loĝantoj kaj ankaŭ mian personan dankon pro tio, ke ili venis kun ideo inviti siajn junajn eksterlandajn amikojn ĝuste al ni, sub ĉielskrapaj Tatroj, por plezuriĝi je ĝiaj eksterordinaraj belecoj surteraj kaj ankaŭ belecoj kaŝitaj profunde en grotoj, por enspiri scientilan aeron, por trinki el puraj akvoj de montaraj rojetoj kaj dum restado ĉe ni vi enspiru liberigan senton de libereco, egeleco de homoj diversnaciaj, egaleco de etnoj kaj rasoj, por travivi kaj trasenti riĉigan senton de amikeco kaj kunaparteneco.

Al tio ĉi, dum via restado en nia urbo aldoniĝos cetera dimensio de la renkontiĝo Ago-Semajno: edukado, trapaŝo de sojlo de imaginara Komenia „Pordego de la lingvoj” al senfina spaco de scioj – propraj kaj reciprokaj. Ĉar – kiel diras via nova slogano: „Lingvoj estas pordo al interkulturo”. Al interkulturo de la vorto, de pensado kaj agado de unuopulo, de nacio, de la tuta homaro. Indas ke tiuj ĉi ecoj, mi supozas, ke ili eĉ devas penetri animon de ĉiu el ni, penetri subkoncion de la tuta europa kaj monda komunumo. Nur tiam ni povas trovi kunordigitan kaj sinkronizitan vojon al komuna sukceso, nur tiele ni povas kontraŭi ofte kaosan agadon en nuntempa kaj estonta kultura, politika kaj ekonomia mondscenejo.

Interkultura estas ankaŭ la urbo Liptovský Mikuláš. Fundamentoj de senfina volbo de tempo kuŝas en nia urbo en la plej foraj tempoj de homa historio. Meze de Liptova rondvalo, sur la dekstra bordo de rivero Váh, jam delonge koncentriĝis vivo de niaj antaŭuloj. Arkeologiaj esploroj konfirmis prisetladon de ĉi regiono ekde pli fora ŝtonepoko, do 70 000 jaroj antaŭ nia erao. Kreantoj de badena kaj soraba kulturoj, Keltoj, Slavoj – ĉiuj postlasis ĉi tie daŭrajn signojn pri sia vivo. Soraba kulturo infuis historion de Liptova regiono preskaŭ mil jarojn. Restis post ĝi multaj bronzaj aĵoj, fortikigitaj setlejoj kaj sepultejoj. Keltoj – la unua historie konata gento – alportis sub Tatrojn jam en la unua jarcento altnivelan kulturon kun evoluitaj metioj kaj kun riĉa spirita vivo.

Karaj geamikoj, niaj karaj gastoj, kun kompreno kaj entuziasmo mi akceptis sciigon, ke vi venos inter ni, ke vi elektis Liptovský Mikuláš kiel okazejo de ĉi grava kultura okazaĵo kaj ke ankaŭ mi povas kontribui al sukcesa paso de via internacia aranĝo.

Al vi, organizantoj de la renkontiĝo de junaj esperantistoj mi deziras ĝian sukcesan tempopason kaj al vi, ĝiaj partoprenantoj, mi deziras agrablan kristnaskan kaj jarfinan restadon en nia urbo, multe da sukcesoj kaj multe da ĝojo dum konatiĝo kun nia urbo kaj kun la tuta Liptova regiono, multe da ĝojo pri via belega hobio. Mi kredas, ke reciproka spirita pliriĉigo el renkontiĝoj kun novaj geamikoj kaj pli profunda konatiĝo kun nia urbo kaj ĝia ĉirkaŭa pitoreska naturo karesos viajn menson kaj animon, ke restado ĉe ni alportos al vi multajn fortajn kaj daŭrajn travivaĵojn.

Estu bonvenaj kaj fartu bone ĉe ni.

Ján Blcháč

urbestro de Liptovský Mikuláš

Juraj Blanár - prezidanto de la Žilina-memmastruma distrikto

Juraj Blanár

Małgorzata Handzlik - pola membro de la Eŭropa Parlamento

Małgorzata Handzlik
honoraj patronoj:
Dušan Čaplovič - viccefministro de la registaro de la Slovaka respubliko
Ján Blcháč - urbestro de la urbo Liptovský Mikuláš
Juraj Blanár - prezidanto de la Žilina Memmastruma Distrikto
Małgorzata Handzlik - pola membro de la Eŭropa Parlamento
subtentantoj:
E@I Liptovský Mikuláš TV Liptov
Žilina Memmastruma Distrikto AquaPark Tatralandia
xhtmlcssatom La paĝaron prilaboris: Łukasz Korczewski retpoŝto