Ago-Semajno 2008

„Języki — drzwi do międzykulturowości”
27.12.2008-04.01.2009
Liptovský Mikuláš, Słowacja
eo sk pl

Organizatorzy

Varsovia Vento Pola Esperanto-Junularo Slovaka Esperanto-Junularo Liptova Esperanto-Klubo

Poprzednie

O imprezie

Międzynarodowy Młodzieżowy Tydzień Działania „Ago–Semajno”, w skrócie AS, jest organizowanym od 2002 roku świąteczno-noworocznym spotkaniem porozumiewającej się w języku esperanto młodzieży z kilkudziesięciu krajów świata. Ideą AS jest promowanie wartości kulturowych i turystycznych oraz inicjowanie międzynarodowych kontaktów pod hasłem: „Przedstawcie nam siebie – poznajcie nas”.

„Ago–Semajno” ma charakter festiwalowo – kulturalno – edukacyjny. Stałymi elementami programowymi są prezentacje, prelekcje oraz seminaria poświęcone różnej tematyce, w tym kulturowym i turystycznym aspektom miejsca, w którym spotkanie się odbywa.

Jedność w różnorodności; rola procesów kulturowych, politycznych i ekonomicznych w rozwoju świata, w integracji Europy; zagrożenia cywilizacyjne w stosunku do człowieka i środowiska, w którym żyje; kulturowe i językowe równouprawnienie narodów – to tematyka, wokół której pragniemy pobudzić zainteresowanie.

W poszukiwaniu rozwiązań, aby ponad propozycje tematyczne oraz noworoczny etos zabawy uczestnicząca w spotkaniu młodzież doświadczyła jakiejś niezwykłości, na ile to tylko możliwe staramy się włączyć do programu możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami regionu, spektakle teatralne, przegląd filmów, występy artystyczne, koncerty i prezentacje folklorystyczne. Festiwal Językowo – Kulturowy, podczas którego reprezentująca różnorodność narodową młodzież z wielu krajów prezentuje własną kulturę i język na spotkaniu otwartym dla miasta; konkurs w grupowym odkrywaniu tajemnic miejsca, tzw. zabawa miejska; quizy dotyczące wiedzy na temat regionu; nauka tańców regionalnych oraz kontakt z tradycyjną kuchnią – to propozycje, które w dużym stopniu zadecydowały o wzroście zainteresowania naszą propozycją wśród młodzieży.

Zachęceni sukcesem ostatnich spotkań, szczególnie w Zakopanem, Nowym Sączu oraz Malborku, życzliwą pomocą ze strony władz polskich, towarzystw kulturalnych, wielu firm, także zwykłych ludzi, przede wszystkim jednak rzeczywistym zawiązaniem się przyjaźni pośród wspierającej nas od początku w budowaniu dobrego wizerunku Polski młodzieży z innych krajów, zadecydowaliśmy wzbogacić znaczenie hasła „Przedstawcie nam siebie – poznajcie nas”, organizując AS poza granicami naszego państwa, także u sąsiadów.

Przyjaźń jest wartością, której sens opiera się na wzajemności. Naszym pragnieniem jest, aby nasz sukces stał się także sukcesem naszych przyjaciół, a każdy nowy rok witany był wspólnie z coraz większym przekonaniem, iż wszyscy tworzymy wielką międzynarodową wspólnotę, w której więcej łączy nas niż dzieli.

„Ago–Semajno” jest spotkaniem o charakterze niedochodowym. Uczestnicy, w większości młodzież akademicka, sami pokrywają koszta podróży, pobytu oraz zasadniczej części programu. Stąd, aby jak najmniejszym kosztem jak najbardziej urozmaicić spotkanie dla w bardzo wielu przypadkach nie posiadającej własnych dochodów młodzieży, organizatorzy zwracają się o życzliwe wsparcie i pomoc do lokalnych władz, firm, przedsiębiorców, a także do wszystkich ludzi dobrej woli.

Współpraca

W ubiegłych latach patronami organizowanych przez naszą grupę spotkań byli m.in.:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bogdan Borusewicz
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Jan Kozłowski
 • Wicemarszałek Województwa Małopolski, pan Andrzej Romanek
 • Prezydent miasta Gdańsk, pan Paweł Adamowicz
 • Prezydent miasta Nowy Sącz, pan Ryszard Nowak
 • Starosta powiatu Nowosądeckiego, pan Andrzej Golonka
 • Starosta powiatu Malborskiego, pan Mirosław Czapla
 • Burmistrz miasta Zakopane, pan Piotr Bąk
 • Burmistrz miasta Malbork, pan Andrzej Rychłowski
 • Burmistrz miasta Stary Sącz, pan Marian Cycoń
 • Deputowana do Parlamentu UE, pani Małgorzata Handzlik

oraz m.in.:

 • Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Piotr Skawiński
 • Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, pan Mariusz Mierzwiński
 • Dowódca 22 Bazy Lotniczej w Malborku, pan płk Robert Dziadczykowski
 • Prezes Związku Romów Polskich, pan Romana Chojnacki
 • Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pan Artur Jabłoński

Spotkaniu towarzyszyły także patronaty firm, lokalnych wytwórców i przedsiębiorców, medialne Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, lokalnych rozgłośni radiowych i prasy.

patroni honorowi:
Dušan Čaplovič - wicepremier rządu Republiki Słowacji
Ján Blcháč - burmistrz miasta Liptovský Mikuláš
Juraj Blanár - prezydent Samorządowego Kraju Żylińskiego
Małgorzata Handzlik - polska członkini Parlamentu Europejskiego
subtentantoj:
E@I Liptovský Mikuláš TV Liptov
Samorządowy Kraj Żyliński AquaPark Tatralandia
xhtmlcssatom Stronę opracował: Łukasz Korczewski e-mail