Ago-Semajno 2008

„Lingvoj — pordo al interkulturo”
27.12.2008-04.01.2009
Liptovský Mikuláš, Slovakio
eo sk pl

Organizantoj

Varsovia Vento Pola Esperanto-Junularo Slovaka Esperanto-Junularo Liptova Esperanto-Klubo

Pasintaj

Novaĵoj

PostASe

2009-02-15 12:45 CET

Karaj! Finiĝis jam la lasta Ago-Semajno. Ni kore dankas al vi ĉiuj pro via partopreno kaj kontribuo al kreado de tiu nekredebla etoso! Ni esperas revidi vin ĉiujn venontjare dum Junulara E-Semajno, sed ankaŭ pli frue, somere dum KEF, SES, IJK, UK, MIRO... Ĝis revido en Esperantujo!

JES

Fotoj, filmoj, blogenskriboj

2009-02-15 12:45 CET - 2009-02-16 23:18 CET

Jen listo de ĉiuj fotogalerioj, filmoj kaj blogenskriboj rilataj al la lasta Ago-Semajno, kiujn ni sukcesis trovi. Se Vi scias pri aliaj, bonvolu skribi al lukiz@pej.pl.

FOTOGALERIOJ FILMOJ BLOGENSKRIBOJ

informAS! - la dua informilo

2008-12-17 01:10 CET

Haveblas jam la dua informilo pri ĉi-jara Ago-Semajno. En ĝi vi trovos ĉiujn informojn bezonatajn antaŭ alveno, do kion nepre kunporti, kio atendas vin surloke, kiel aspektos valutŝanĝo en Slovakio ktp. Krome kompreneble estas tie mapeto, trajnhoraro, adresoj kaj kontaktoj. Do, ne hezitu elŝuti bultenon informAS!

Iom PLI pri koncertoj :)

2008-12-17 01:07 CET

Jam antaŭe ni informis vin pri kelkaj antaŭvidataj koncertoj, sed samtempe atentigis, ke interparoloj ankoraŭ daŭras. Lige kun tio ni povas nun oficialigi du brilajn novaĵojn: dum Kultur-Lingva Festivalo nin ĉiujn dancigos Jomo kaj alian tagon orelojn plezurigos finna rok-bando Dolchamar. Do ili kompletigas nian ĉi-jaran aparte abundan muzikstelularon :)

Ni nur memorigu, ke krom ĵus menciitaj artistoj ekskluzive dum Ago-Semajno koncertos repa duopo Pafklik kaj sveda grupo La Perdita Generacio, kiuj ĵus eldonis siajn novajn diskojn. Ne malkontentos ankaŭ ŝatantoj de barda stilo, ĉar kantos por ni Georgo Handzlik kaj Elena Melnikova.

TEJO-rabato nuligita :(

2008-12-17 01:06 CET

Kun bedaŭro ni devas anonci, ke TEJO-Estraro rezignis pri rabato de 5 eŭroj por ĉiuj siaj membroj partoprenantaj Ago-Semajnon.

Kultura kaj lingva festivalo - por vi kaj per vi

2008-11-25 11:17 CET

Jam la tradicia aranĝo dum Ago-Semajno: KLF = Kultura kaj lingva festivalo okazos la 30-an de decembro en la kultur-domo de urbo Liptovský Mikuláš - kun la ĉeesto de pluraj gravuloj kaj - espereble ankaŭ granda ekstera publiko (la urbo mem helpas reklami la aranĝon). Tial nome de organiza teamo ni petas ĉiujn partoprenontojn de AS prepari taŭgan prezenton de sia lando, kulturo kaj lingvo - je dispono estos tabloj /standoj/ kaj laŭbezona ekipaĵo. Bonvenaj estas naciaj trinkaĵoj kaj manĝoj, popol-kostumoj, ludiloj, mapoj - simple diversspecaj prezentiloj.

La "stelulo de vespero" estos fama gvines-rekordulo jOmO, kiu koncertos por ni ĉiuj.

Iom pri koncertoj

2008-11-20 19:27 CET

Kvankam la programo ankoraŭ en daŭro de la preparoj ni povas malkaŝi, ke dum AS - kaj nur dum AS, koncertos La Perdita Generacio kaj Pafklik. Krome prezentos la bardan repertuaron Georgo Handzlik kaj Elena Melnikova. Sekvas interparoloj pri koncertoj ankaŭ de aliaj muzikistoj. Detaloj pri la rezultoj post kiam la interparoloj finiĝos sukcese :)

Propono de la LASTA MINUTO :)

2008-11-20 19:26 CET

Ĝis la 15-a de decembro ni plilongigas la tempon de la tria aliĝ-periodo! Nepre uzu la okazon!

Propono por la gvidantoj de la junularaj esperantaj kursoj

2008-11-20 19:25 CET

Dum la internacia kunsido de AS-LKK ni decidis, ke la junaj gelernantoj de ĉi-aŭtunaj E-kursoj (ĉar pri AS ili ne povis scii pli frue) rajtas aliĝi je kondiĉoj de la unua aliĝ-periodo. La gvidantojn ni petas pri anticipa kontakto.

Ago-Semajno ekhavis sloganon: "Lingvoj — pordo al interkulturo"

2008-10-02 11:22 CET

Ĉi-jara Ago-Semajno (krom ke ĝi ŝanĝis la landon) ekhavis sloganon — kiu ankaŭ povas iĝi ĉef-temo de la aranĝo. Omaĝe al la „Internacia jaro de lingvoj” de UNESCO kaj al "Eŭropa jaro de interkultura dialogo” de EU ni decidis dediĉi multe da programeroj de ĉi-jara AS-o al lingvoj. Do vi povas jam nun antaŭĝoji pri pluraj lingvo-kursoj, ne nur de Eesperanto, sed ankaŭ de naciaj lingvoj — slovaka, pola, litova, ukraina, kaj multaj aliaj. Aldone estas planataj lingvo-kvizoj, kaj kompreneble la jam tradicia KLF — Kultura kaj Lingva Festivalo.

Plilongigita la unua aliĝperiodo

2008-09-16 10:22 CET

Ĉar akcidentoj havas malagrablan kutimon okazi en la plej malĝustaj momentoj, la paĝaro ekhavis teĥnikajn problemojn dum la lasta tago de la unua aliĝperiodo. Ni petas pardonon kaj kiel rekompenco plilongigas la unuan aliĝperiodon ĝis la dimanĉo 21-a de septembro.

Ni bonvenigas al Ago-Semajno

2008-07-22 21:38 CET

Saluton karaj!

Venas okazo denove renkontiĝi: freneze agi dum pli ol semajno ĉi-foje, mojose ripozi sendorme, amikumi, eĉ skii aŭ sledi kaj neĝbatali, se la vetero permesos. Ĉi-jare la unuan fojon ni invitas vin al la montara parto de Slovakio, al Liptovský Mikuláš, urbeto turisme fama, interesa kaj bela. Laŭ la ideo pli kaj pli internaciigi la novjaran renkontiĝon, kaj veki interesiĝon pri Esperanto ne nur en Pollando, AS komencas mirindan vojaĝon ĉirkaŭ landoj de la Meza Eŭropo. Aliĝu la aventuron, instigu aliajn aliĝi, por ke estu pli gaje kaj nia kulturo ne nur travivu :) Por ni ĉio ebla surloke!

Dum la IJK en Hungario, sekve dum MIRO en Kroatio kaj SES en Slovakio eblos rekte enskribpagi kaj aliĝi al la aranĝo. Serĉu reprezentantojn de Ago-Semajno, invitu ilin bierumi, ekamikiĝu kaj aliĝu, ĉar la vivo, same kiel Esperanto, estas nur unu! Se vi havas revojn, kion dum AS oni povas fari, ne hezitu malkaŝi viajn ideojn! Se iamaniere vi deziras kontribui ĉu la programon, laborojn de la organiza teamo aŭ ion ajn surloke, diru tion. AS aperis servi al ni ĉiuj! Kaj se vi havas monon kaj deziras helpi al tiuj, kiuj vivas en malpli oportunaj ekonomie landoj, demandu pri la ebloj helpi. Solidareco inter geamikoj estas la dua nomo de AS ekde komenco!

Ago-Semajno. Simple venu :)

honoraj patronoj:
Dušan Čaplovič - viccefministro de la registaro de la Slovaka respubliko
Ján Blcháč - urbestro de la urbo Liptovský Mikuláš
Juraj Blanár - prezidanto de la Žilina Memmastruma Distrikto
Małgorzata Handzlik - pola membro de la Eŭropa Parlamento
subtentantoj:
E@I Liptovský Mikuláš TV Liptov
Žilina Memmastruma Distrikto AquaPark Tatralandia
xhtmlcssatom La paĝaron prilaboris: Łukasz Korczewski retpoŝto