Ago-Semajno 2007

27.12.2007-02.01.2008
Malbork

eopl

Organizatorzy

Polska Młodzież Esperancka – Pola Esperanto-Junularo (PEJ)

PEJ jest sekcją Polskiego Związku Esperantystów (PEA) oraz Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej (TEJO). Zrzesza młodych esperantystów z całej Polski oraz współpracuje z klubami esperanckimi w kraju i za granicą.

Główna działalność PEJ skupia się na popularyzacji języka esperanto. Realizuje się poprzez organizację spotkań międzynarodowych, seminariów i wykładów w środowiskach uniwersyteckich, kursów językowych oraz happeningów.

Od kilku lat PEJ organizuje takie imprezy jak: noworoczne Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży „Ago-Semajno” (Tydzień Działania), HELA (Humorystyczna Esperancka Swobodna Impreza) oraz współorganizuje ARKONES (Artystyczne Konfrontacje Esperanckie). Warto wspomnieć, że PEJ przygotowywał w 2005 r. 61. IJK – Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy. Kongres odbył się pod patronatem najwyższych władz lokalnych oraz państwowych – w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a na jego organizację część funduszy PEJ otrzymał z Unii Europejskiej.

Władze PEJ to wybierany demokratycznie kilkuosobowy Zarząd. Obecnie przewodniczącą PEJ jest Irmina Szustak. Siedziba Zarządu PEJ znajduje się w Warszawie, przy Oddziale Warszawskim Polskiego Związku Esperantystów – ul. Andersa 37/59a.

Varsovia Vento – Warszawski Wiatr

Varsovia Vento to założony w 1991 roku młodzieżowy klub miłośników międzynarodowego języka esperanto. Skupia młodych esperantystów – przeważnie w wieku licealnym i akademickim. Jego głównym celem jest propagowanie esperanta i esperanckiej kultury. Od wielu lat członkowie klubu prowadzą w Warszawie bezpłatne kursy języka. Varsovia Vento emituje też przez internet dwa razy w miesiącu audycje radiowe, które mają słuchaczy na całym świecie oraz realizuje filmy z imprez esperanckich.

Klub przyczynił się do reaktywacji Polskiej Młodzieży Esperanckiej – młodzi członkowie zapragnęli poznać i zjednoczyć esperantystów z całej Polski. Od ponad trzech lat aktywnie działają w strukturach organizacji.

Z inicjatywy i przy wsparciu organizacyjnym Varsovia Vento odbyło się i odbywa w Polsce wiele spotkań międzynarodowych, m.in.: 61. Światowy Kongres Młodzieży Esperanckiej w Zakopanem oraz rokrocznie Ago Semajno.

Siedziba klubu znajduje się w Warszawie przy Oddziale Warszawskim Polskiego Związku Esperantystów, ul. Andersa 37/59a. Szefem klubu jest Ireneusz Bobrzak.

Esperancki klub „Kastelo”

Esperancki klub „Kastelo” powstał w 1999 roku w Malborku i od tamtego czasu – przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego i Władz Miejskich – jest niestrudzonym promotorem miasta i regionu w międzynarodowym środowisku esperantystów. Wydaje m.in. własne widokówki oraz tłumaczy na esperanto foldery wydawane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta.

Klub jest też pomysłodawcą Parku Świata – zlokalizowanego w centrum miasta obszaru zieleni, gdzie zapraszani do Malborka goście, autorytety świata kultury, biznesu i nauki, pozostawiają ślad swojej obecności w postaci symbolicznego drzewka i pamiątkowego obelisku z flagą państwa, z którego przybyli.

Aktywność „Kastelo” obejmuje również prowadzenie kursów esperanta, a w siedzibie klubu – w Urzędzie Miasta Malbork, Plac Słowiański 5, można zapoznać się z bogatym księgozbiorem biblioteki esperanckiej. Szefem klubu jest Edward Kozyra.

Międzynarodowa Grupa Przyjaciół AS

Międzynarodowy sukces „Ago–Semajno” nie miałby miejsca bez czynnej współpracy PEJ i Varsovia Vento z młodzieżą z wielu krajów. Dzięki znakomitym relacjom z Włoską, Flamandzką, Francuską, Węgierską, Rosyjską, Ukraińską, Katalońską, Słowacką i Czeską Młodzieżą Esperancką można zyskać pewność, że odwiedzą nas i wzbogacą wymianę kulturową przedstawiciele wielu państw.

Nasi partnerzy i wpółorganizatorzy

EkMASI SKEJ KEJ FLEJA IEJ
KEJA Muzeum Zamkowe w Malborku

Nasi patroni honorowi

Marszałek Senatu RP Marszałek Województwa Pomorskiego Prezydent Miasta Gdańska Starosta Powiatu Malborskiego Burmistrz Miasta Pelplina
Burzmistrz Miasta Malborka Przewodniczący Rady Miasta Malborka Dowódca 22 Bazy Lotniczej w Malborku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Związek Romów Polskich

Nasi sponsorzy

Eco Malbork Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Malborku

Nasi patroni medialni

Dziennik Bałtycki Polskie Radio Wrota Pomorza
xhtmlcss Stronę opracował: Łukasz Korczewski email