Ago-Semajno 2007

27.12.2007-02.01.2008
Malbork

eopl
Dziennik Bałtycki

„Ago-Semajno”: przedstawcie nam siebie – poznajcie nas

Wiesława Maciejczak

Malborscy esperantyści już żyją dużym wydarzeniem nie tylko dla nich, ale w ogóle dla Malborka, jakim jest Międzynarodowy Młodzieżowy Tydzień Działania „Ago-Semajno”. Pisaliśmy o tym zlocie, ale dziś więcej szczegółów.

Zjazd „Ago-Semajno” jest organizowanym od 2002 roku świąteczno-noworocznym spotkaniem młodzieży z kilkudziesięciu krajów porozumiewającej się w języku esperanto. Tegorocznej edycji przyświeca promowanie kulturowych oraz turystycznych wartości naszego kraju za granicą oraz inicjowanie międzynarodowych kontaktów młodzieży pod hasłem: „Przedstawcie nam siebie – poznajcie nas”.

„Ago-Semajno” odbędzie się w Malborku w dniach 27 grudnia – 2 stycznia. Jak zawsze, stałymi elementami programu będą prelekcje, spotkania, seminaria poświęcone różnej tematyce, w tym kulturowym i turystycznym aspektom miejsca, w którym zjazd jest organizowany. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w spektaklach teatralnych, występach artystycznych, przeglądzie filmów, wystawach, koncertach oraz prezentacjach folklorystycznych.

– Malborskie miejsca o charakterze historycznym goście poznają w trakcie zabawy. Będzie nią bieg na orientację – mówi Edward Kozyra, lokalny koordynator tego kulturalnego wydarzenia.

Intencją, która przyświecała organizatorom w wyborze miejsca, było ukazanie unikalnego piękna malborskiego zamku oraz kultury całego regionu. Dlatego goście wezmą udział również m.in. w jednodniowej wycieczce autokarowej trasą Frombork-Gdańsk-Pelplin. Program przewiduje także organizację Festiwalu Kulturalno-Językowego (Kultura Lingva Festivalo) dla mieszkańców Malborka, którego celem jest integracja z uczestnikami spotkania.

„Ago-Semajno” to impreza niedochodowa. Bierze w niej udział głównie młodzież studencka, sama pokrywa koszty pobytu. W Malborku organizatorzy spodziewają się ok. 250 uczestników.

Zjazd organizują: Polska Młodzież Esperancka PEJ (Pola Esperanto-Junularo); Varsovia Vento (Warszawski Wiatr), założony w 1991 roku młodzieżowy klub miłośników języka esperanto; malborski klub miłośników języka esperanto Kastelo, założony w 1999 roku; Międzynarodowa Grupa Przyjaciół „Ago-Semajno”. Zgodę na współorganizację wyraziła dyrekcja Muzeum Zamkowego w Malborku.

Patronat nad imprezą objęli: były marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, marszałek województwa pomorskiego, prezydent Gdańska, burmistrz Malborka, starosta powiatu malborskiego, przewodniczący Rady Miasta Malborka, dowódca 22 Bazy Lotniczej w Malborku, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przewodniczący Związku Romów Polskich.

Nasi partnerzy i wpółorganizatorzy

EkMASI SKEJ KEJ FLEJA IEJ
KEJA Muzeum Zamkowe w Malborku

Nasi patroni honorowi

Marszałek Senatu RP Marszałek Województwa Pomorskiego Prezydent Miasta Gdańska Starosta Powiatu Malborskiego Burmistrz Miasta Pelplina
Burzmistrz Miasta Malborka Przewodniczący Rady Miasta Malborka Dowódca 22 Bazy Lotniczej w Malborku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Związek Romów Polskich

Nasi sponsorzy

Eco Malbork Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Malborku

Nasi patroni medialni

Dziennik Bałtycki Polskie Radio Wrota Pomorza
xhtmlcss Stronę opracował: Łukasz Korczewski email